Giới Thiệu

Chương trình Tuyển dụng Nhân tài của DTSVN

DTSVN luôn tìm thêm những ứng viên mới đầy nhiệt huyết để cùng phát triển, đẩy mạnh công ty trong tương lai.

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG HIỆN NAY TẠI DTSVN

1. Tuyển dụng Team Leader Java

Mô tả chi tiết công việc!

2. Tuyển dụng Lập trình viên Java

Mô tả chi tiết công việc!

3. Tuyển dụng nhân viên kinh doann (Senior Sale)

Mô tả chi tiết công việc!