Tuyển dụng Lập trình viên Java

Mô tả công việc:

  1. Tham gia xây dựng các sản phẩm phần mềm trên nền tảng Java

  2. Thực hiện các công việc khác có liên quan do cấp trên chỉ đạo

Yêu cầu:

  1. Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với Java Core, Struts, Spring boot, Hibernate, myBatis

  2. Có kinh nghiệm với HTML, CSS, Javascript (Jquery, AngularJS, Ajax, ReactJS), Boottrap, JSON, XML, web services

  3. Có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng web, app trong quản lý

  4. Có thể làm việc nhóm độc lập hoặc theo nhóm tốt

  5. Có khát vọng bản thân, sẵn sàng tìm hiểu công nghệ và giải pháp xử lý vấn đề

  6. Tiếng anh: đọc, hiểu tài liệu

Chế độ:

  1. Package: tối thiểu 20M+/tháng, lương + thưởng dự án + chế độ theo luật LĐ

  2. Định hướng phát triển: 2 năm đổi vị trí 1 lần

Mọi CV gửi về hòm thư: support@dtsvn.net