Mô tả công việc:

  • Tham gia xây dựng các phần mềm trên nền tảng Java.
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan do cấp trên chỉ đạo.

Yêu cầu:

– Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với Java Core, Struts, Spring boot, Hibernate, myBatis 

– Có kinh nghiệm với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, AngularJS, Ajax, reactjs), Bootstrap, JSON,

XML, web services

– Có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng web app trong quản lý.

– Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm tốt.

– Có khát vọng bản thân, sẵn sàng tìm hiểu công nghệ và giải pháp xử lý vấn đề

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu.

Chế độ:

Package: tối thiểu 20M+/tháng ,Lương +  Thưởng dự án + Chế độ theo luật LĐ.

Định hướng phát triển: 2 năm đổi nâng vị trí 1 lần.

Nộp Đơn:

  • Gửi hồ sơ về email: support@dtsvn.net.