Skip to main content

DTSVN – EARLY WARNING SYSTEM (D-ES) PHẦN MỀM CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG

D-ES giải quyết vấn đề gì?

Vấn đề gặp phải Với DES
Lập và quản lý danh sách khách hàng nợ thủ công, tốn thời gian, không hiệu quả. Lập và quản lý khách hàng nợ tự động, khoa học
Không chủ động hoặc tự động cập nhật trong việc phân loại nợ và kiểm soát tình trạng khoản nợ Tự động cập nhật phân loại nợ và kiểm soát cảnh báo tình trạng khoản nợ xu hướng xấu
Không có cơ chế nhắc hay cảnh báo sớm dẫn đến bỏ sót khoản nợ cần khoanh vùng Nhắc nhở và cảnh báo không bỏ sót khoản nợ
Phụ thuộc nhân viên/con người trong báo cáo, rà soát hoặc dự đoán khoản nợ Hệ thống tự động, dễ quản lý và giám sát
Thiếu dữ liệu kiểm soát rủi ro khách hàng nợ Dữ liệu tập trung

 

Gọi chúng tôi hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí và dùng thử sản phẩm


Gửi thông điệp tới DTSVN

Chia sẻ: