Skip to main content

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH CHO BANK (SMART SALE)

SMART SALE GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ?

Nếu doanh nghiệp của bạn đang vướng mắc trước những vấn đề sau đây, thì phần mềm Smart Sale sẽ là công cụ giúp giải quyết nhanh chóng và đơn giản nhất:

Vấn đề gặp phải

Với Smart Sale

Mông lung trong việc cụ thể các dữ liệu chuyên ngành  

Mô hình hóa dữ liệu chuyên ngành cụ thể

Không thể nắm bắt quá trình tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của khách hàng

Tổng hợp chi tiết quá trình trải nghiệm của khách hàng từ lần tiếp cận đầu tiên đến khi chuyển đổi thành công  

Rất khó nắm bắt các hành vi của khách hàng để điều chỉnh cách tiếp cận  

Dễ dàng tìm hiểu cách thức tương tác của khách hàng với các tổ chức, các mối quan hệ xung quanh qua giao dịch cụ thể

Tốn thời gian, không hiệu quả trong việc đánh giá khách hàng qua khảo sát thủ công

Thực hiện nhanh chóng với công cụ hỗ trợ khảo sát  

Loay hoay trong việc tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất với người dùng  

Dễ dàng triển khai với công cụ vấn đáp trực quan và các mô hình gợi ý sản phẩm  

Mất nhiều thời gian để triển khai các chương trình, sản phẩm, dịch vụ trên toàn hệ thống của doanh nghiệp  

Đồng bộ trên toàn hệ thống chỉ với 1 Click

Tốn nhiều công đoạn để thực hiện các chiến dịch tiếp thị tới các nhóm khách hàng mục tiêu  

Chỉ cần sử dụng 1 công cụ triển khai duy nhất  

Không thể kiểm tra hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị khi đang diễn ra  

Kiểm tra hiệu quả ngay khi chiến dịch đang triển khai   

Bộ máy quản lý còn cồng kềnh, chồng chéo. Mất nhiều thời gian để giám sát, đốc thúc công việc ở từng bộ phận

Thiết lập và quản lý, giám sát nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân dễ dàng. Đảm bảo luôn đúng và vượt tiến độ  

Khó khăn trong việc nắm bắt xu hướng tiêu dùng, mua sắm của khách hàng để đưa ra sản phẩm phù hợp  

Tổng hợp, gợi ý các sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất dựa vào lịch sử mua hàng, sử dụng sản phẩm  

Mất nhiều thời gian thống kê, tổng hợp doanh số, doanh thu bán hàng

Tổng hợp và báo cáo số liệu bán hàng, doanh thu cụ thể ngay trong quá trình triển khai chiến dịch tiếp thị 

 


Gửi thông điệp tới DTSVN

Chia sẻ: