tổng quan sản phẩm

Tổng quan sản phẩm phần mềm công ty DTSVN

Định hướng sản phẩm của chúng tôi

  1. Phần mềm hỗ trợ theo chuẩn Basel II
  2. Chống gian dịch gian lận cho ATM trên nền tảng AI
  3. Cổng thông tin điện tử; UI/UX
  4. Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu
  5. Dịch vụ phát tích hợp với hệ thống: ECM; BPM; BI…
  6. Dịch vụ sản phẩm dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo
CIC

DTSVN – CREDIT INFORMATION SOFTWARE (D-CI)

PHẦN MỀM HỖ TRỢ MỌI TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRUY VẤN QUẢN LÝ THÔNG TIN CIC

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN)  đã thành công trong việc xây dựng phần mềm đáp ứng cho mọi tổ chức tín dụng, hệ thống kết nối tập trung gửi phiếu hỏi tin lên CIC, tuân thủ theo chính sách của CIC đưa ra, nhằm tiết kiệm chi phí, lưu trư và sử dụng lại dữ liệu một cách hiệu quả

Xem ngay!

DTSVN – EARLY WARNING SYSTEM (D-ES)

CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG – GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN) đã thành công trong xây dựng giải pháp phần mềm cho các tổ chức tín dụng ngân hàng – hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, giúp các tổ chức tín dụng (ngân hàng và công ty tài chính)  hoàn toàn chủ động sớm trong việc giám sát và có những biện pháp kịp thời với những khoản vay có khả năng chuyển thành nợ xấu.

Xem ngay!
D-ES
dcs

DTSVN – DEBT COLLECTION SOFTWARE (D-CS)

 PHẦN MỀM TIỆN ÍCH GIÚP QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN) đã thành công trong việc xây dựng giải pháp phần mềm cho các tổ chức tín dụng– Phần mềm quản lý và thu hồi nợ giúp các tổ chức tín dụng nắm bắt quản lý thông tin khoản vay tập trung, từ đó lợi nhuận tổ chức tín dụng tăng cao khi hiệu quả vốn tăng.

Xem ngay!

DTSVN eCommerce Portal – DeC

Hệ thống nền tảng kết nối giao thương và thông tin dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp của tổ chức tài chính tín dụng

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN) đã thành công xây dựng hệ thống kết nối giao thương và thông tin dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp của tổ chức tài chính tín dụng. Hệ thống xây dựng trên nền tảng AI và Bigdata giải quyết được hiện trạng hiện nay trong khâu quản lý.

Xem ngay!
trade

 

 

Các sản phẩm của các công ty thành viên DTSVN