DTSVN – CREDIT INFORMATION SOFTWARE (D-CI)

PHẦN MỀM HỖ TRỢ MỌI TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRUY VẤN QUẢN LÝ THÔNG TIN CIC

 

CIC

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN)  đã thành công trong việc xây dựng phần mềm đáp ứng cho mọi tổ chức tín dụng, hệ thống kết nối tập trung gửi phiếu hỏi tin lên CIC, tuân thủ theo chính sách của CIC đưa ra, nhằm tiết kiệm chi phí, lưu trư và sử dụng lại dữ liệu một cách hiệu quả.

Sản phẩm đã sẵn sàng đem đến sự thành công cho tất cả TỔ CHỨC TÍN DỤNG

PHẦN 1. HIỆN TRẠNG HIỆN NAY CỦA MỖI CHI NHÁNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1.1.     Thực trạng hiện nay với một số Ngân hàng lớn, đang có 2 cách lấy thông tin từ CIC qua hệ thống portal

 • Cán bộ quan hệ khách hàng- RM- gửi thông tin cho khách hàng cần lấy cho cán bộ đầu mối của chi nhánh để lấy thông tin
  • Ưu điểm: không bị thất thoát dữ liệu, giảm trùng việc hỏi tin 1 khách hàng
  • Nhược điểm:
   • RM mất thời gian chờ
   • Chi nhánh phải có 1 nhân sự đầu mối cho việc này (chưa kể đến khâu thanh toán và đối chiếu hàng tháng với CIC)
   • Với 1 chi nhánh cỡ vừa mất 1 người/ngày cho toàn bộ việc này => 150 chi nhánh sẽ mất 150 người/ngày
 • Cán bộ RM chủ động vào hệ thống của CIC để lấy thông tin khách hàng (Chi nhánh cung cấp user/password cho các RM)
  • Ưu điểm: thời gian nhanh hơn, không phải chờ người khác lấy
  • Nhược điểm:
   • Không kiểm soát được thông tin CIC của khách hàng đã lấy được hay chưa => tốn chi phí
   • Do user/password vào hệ thống của CIC được cung cấp cho quá nhiều RM => an toàn thông tin bị vi phạm

1.2.     Thực trạng đang gây tổn thất chi phí quá nhiều khi hỏi tin từ khách hàng

 • Cách xây dựng hiện nay theo thể thức portal, mỗi lần hỏi là một lần trả phí cho CIC bất kể trùng lặp câu hỏi
 • Không kiểm soát được sự trùng lặp từ rất nhiều chi nhánh khác nhau => chi phí gia tăng rất cao

PHẦN 2. GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM D-CI MANG LẠI 

2.1.     Giải pháp xử lý của phần mềm D-CI

 • Lưu trữ dữ liệu tập, sử dụng lại dữ liệu, tiết kiệm chi phí
 • Tuân thủ theo chính sách bắt buộc của CIC được đảm nhiệm bởi duy nhất 1 hệ thống
 • Tuân thủ chính sách CIC  được phần mềm xử lý  như sau:
  • Tổ chức tin dụng cần đăng ký IP sử dụng để trao đổi dữ liệu với CIC (khi mà tương lai CIC chi cho phép 1 hoặc 2 IP kết nối đến CIC)
  • CIC quy định tần xuất gọi service trao đổi dữ liệu sản phẩm, dịch vụ => D-CI đảm bảo triển khai trên được giúp cho nhiều chi nhánh
  • Encrypt, checksum được dữ liệu trao đổi => đảm bảo an toàn
dci1

Hình 2.1 Mô hình tổng quan hệ thống D-CI

Hình 2.2. Báo cáo, thống kê sản phẩm dịch vụ

2.2. Lợi ích phần mềm D-CI đem lại 

 • Giảm thiểu sự tổn thất chi phí quá nhiều cho các Tổ chức tín dụng
  • Loại bỏ sự trùng lặp câu hỏi trùng CIC của 1 khách hàng trên toàn bộ hệ thống
  • Sử dụng lại được dữ liệu CIC dựa trên những câu hỏi lần trước (theo thời gian sống của thông tin)
  • Tiết kiệm chi phí nhân sự (khi mà trước đây cần quá nhiều người ứng trên hệ thống)
 • Phần mềm đảm bảo dữ liệu phản hồi nhanh, đáp ứng đúng theo chính sách đưa ra với các tổ chức tín dụng
  • Thông tin lấy từ CIC phản hồi nhanh, tức thời (thông tin đã được đo đạc trên hệ thống)
  • Tuân thủ áp dụng triệt để chính sách của CIC về quy định tần suất cũng như IP đăng nhập
 • Đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu tuyệt đối
  • Đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối do từ hệ thống ứng dụng đến D-CI là qua các user ngầm
  • Cán bộ, chi nhánh hoàn toàn có thể kiểm soát, theo dõi và báo cáo thông tin hỏi CIC

PHẦN 3: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM GIÚP NGƯỜI DÙNG CÓ CÁI NHÌN CỤ THỂ 

 • Phần mềm D-CI đã triển khai tích hợp (implemented) 37 sản phẩm/dịch vụ được cung cấp theo chính sách của CIC:
  • Kết nối CIC
  • Cung cấp cho các hệ thống khác
  • Nhiều sản phẩm, dịch vụ không realtime, cần thiết kế nhiều tác vụ (job) để trao đổi dữ liệu với CIC
  • Triển khai đầy đủ chính sách bắt buộc của CIC
  • Tham số hóa các policy của CIC, đáp ứng ngay yêu cầu thay đổi
  • Validate ( xác minh) báo cáo theo rule của CIC, hạn chế tối đa sai sót báo cáo, cần chỉnh sửa lại báo cáo
dci3

Hình 3.1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ đáp ứng chính sách của CIC