DTSVN – DEBT COLLECTION SOFTWARE (D-CS)

 PHẦN MỀM TIỆN ÍCH GIÚP QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ

dcs

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN) đã thành công trong việc xây dựng giải pháp phần mềm cho các tổ chức tín dụng– Phần mềm quản lý và thu hồi nợ giúp các tổ chức tín dụng nắm bắt quản lý thông tin khoản vay tập trung, từ đó lợi nhuận tổ chức tín dụng tăng cao khi hiệu quả vốn tăng.

Sản phẩm đã sẵn sàng đem đến sự thành công cho tất cả TỔ CHỨC TÍN DỤNG

PHẦN 1. MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN MỀM D-CS

1.1. Thực trạng hiện nay của tổ chức tín dụng trong vấn đề thu hồi nợ 

 • Trong những năm qua, nhiều tổ chức tín dụng luôn tìm kiếm giải pháp, công cụ quản lý, theo dõi thông tin thu hồi nợ. Tuy nhiên chúng ta thấy vẫn còn nhiều khoản nợ chuyển thành nợ xấu và khó đòi, gây tổn thất không nhỏ đối với các tổ chức tín dụng và xã hội.
 • Thông tin quản lý các khoản vay của các tổ chức tín dụng thường không tập trung, dẫn đến các tổ chức này không có cách nào có thể nắm bắt được cụ thể tình hình của từng khoản vay trên hệ thống.
 • Các tổ chức tín dụng đã và đang phải chi nhiều chi phí cho việc theo dõi và thu hồi nợ, dẫn đến hiệu quả thu hồi đồng vốn chưa cao.
 • Chính vì sự quản lý rời rạc này, các biện pháp, chính sách cho việc xử lý thu hồi nợ không được thống nhất và đáp ứng kịp yêu cầu của kinh doanh.

1.2. Phần mềm thực tế hữu hiệu của sản phẩm D-CS mang lại

 • DTSVN triển khai thành công hệ thống quản lý thông tin và thu hồi nợ, cho phép nhân viên tổ chức tín dụng nắm bắt và xác định rõ các khoản vay, mốc trả nợ của các cá nhân hay doanh nghiệp theo từng khoản vay. Từ đó có kế hoạch đánh giá chính xác, biện pháp xử lý phù hợp.
 • Xác định rõ kế hoạch nhắc nhở; thu hồi nợ kịp thời theo thời hạn trả nợ của khoản vay. Đề xuất và thực hiện triển khai các biện pháp ứng xử kịp thời với từng khoản vay.
dcs1

Hình 1.1. Giao diện phần mềm quản lý và thu hồi nợ

PHẦN 2. LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM ĐEM LẠI

2.1. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ngân hàng 

 • Phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ngân hàng thương mạị và công ty tài chính
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý của ngân hàng trung ương, minh bạch hoàn toàn trong quá trình quản lý, vận hành.
 • Hệ thống giải pháp nghiệp vụ quản lý tập trung => có bức tranh tổng quát về các khoản vay của toàn hệ thống.
 • Tăng lợi nhuận cao hơn vì hiệu quả vốn tăng.
 • Giúp ngân hàng, công ty tài chính chủ động đánh giá và có chính sách phù hợp theo từng thời kỳ.

2.2. Đáp ứng đầy đủ về quản lý và thu hồi nợ

 • Tra cứu được đầy đủ thông tin khách hàng, thông tin khách hàng hay tài khoản đến nợ.
 • Lập danh sách khách hàng hay doanh nghiệp đến hạn trả nợ hay đã quá hạn
 • Nhắc việc khoản vay đầy đủ cho cán bộ tín dụng
 • Triển khai đề xuất biện pháp và những biện pháp đang được thực hiện để thu hồi nợ.
 • Tăng hiệu suất thu hồi nợ quá hạn, thông qua việc tự động nhắc nhở, email.. => không bỏ sót khách hàng quá hạn nợ.
 • Giám sát quá trình thu hồi nợ của nhân viên, theo dõi lịch sử thu nợ khách hàng.

=>> Thu hồi nợ là một nghiệp vụ quan trọng của tổ chức tín dụng.Phần mềm quản lý và thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng dựa trên công nghệ hiện đại của DTSVN nhằm giảm thiểu chi phí triển khai, bảo trì và tăng hiệu quả sử dụng.

PHẦN 3. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÚP NGƯỜI DÙNG CÓ CÁI NHÌN CỤ THỂ

3.1. Module Quản trị thực hiện nhắn nợ

 • Hệ thống thực hiện việc tự động gửi email tới cho cán bộ quan hệ khách hàng- RM, khách hàng và lãnh đạo của chi nhánh về các khoản nợ.
 • Module cũng hỗ trợ RM khai báo kết quả thực hiện nhắc nợ.

3.2. Module Quản lý nợ quá hạn 

 • Hệ thống thực hiện hiển thị danh sách các khoản nợ quá hạn
dcs2

Hình 3.1. Danh sách khách hàng cá nhân đến hạn/quá hạn