DTSVN – EARLY WARNING SYSTEM (D-ES)

CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG – GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

D-ES

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN)  đã thành công trong xây dựng giải pháp phần mềm cho các tổ chức tín dụng ngân hàng – hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, giúp các tổ chức tín dụng (ngân hàng và công ty tài chính)  hoàn toàn chủ động sớm trong việc giám sát và có những biện pháp kịp thời với những khoản vay có khả năng chuyển thành nợ xấu.

Sản phẩm đã sẵn sàng đem đến sự thành công cho tất cả TỔ CHỨC TÍN DỤNG

PHẦN 1. MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN MỀM 

 • Hiện trạng thực tế hiện nay:
  • Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên cũng đồng nghĩa với việc rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng gia tăng, gây áp lực không hề nhỏ đối với tính thanh khoản của các tổ chức tín dụng
  • Nhiều tổ chức trong và ngoài nước cũng đã và đang từng tìm cách đối mặt với những thách thức này cung như mong muốn giảm thiểu rủi ro này.
 • Giải pháp thực tế hữu hiệu mà DTSVN mang lại:
  • DTSVN triển khai thành công hệ thống cảnh báo sớm tự động cho phép xác định sớm khả năng rủi ro tín dung (khách hang chuyển sang nhóm nợ xấu).
  • Sớm nhận định rõ khả năng chuyển nhóm nợ của các khoản vay của khách hàng ngay tại thời điểm khoản vay còn ở nhóm 1 (trong vòng từ 3 đến 6 tháng).

=>> Từ đó sẽ đảm bảo việc giám sát, quản lý việc thực hiện các biện pháp ứng xử đối với khoản vay của khách hàng trong diện cảnh báo.

des1

Hình 1.1. GIao diện phần mềm cảnh báo sớm rủi ro D-ES

PHẦN 2. LỢI ÍCH PHẦN MỀM D-ES MANG LẠI 

 • Lên được danh sách khách hàng có nguy cơ tiểm ẩn:
  • Việc phát hiện sớm giúp nhân viên tín dụng chủ động kiếm soát được hoàn toàn, có kế hoạch bố trí thời gian tập trung hơn cho các khoản nợ có nguy cơ cao.
  • Cho phép nhân viên chủ động lên các phương án hỗ trợ khách hàng như rút giảm dư nợ tín dụng,..hoặc có những biện pháp ứng xử để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ vỡ nợ của khách hàng.
 • Giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu cho tổ chức tín dụng:
  • Giảm thiểu khả năng phát sinh nợ xấu, tăng chất lượng tín dụng của hệ thống.
  • Dẫn đầu vị thế về an toàn tín dụng, trở thành ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp trên thị trường.
 • Giảm thiểu đến trên 60% tổn thất chi phí đi áp dụng biện pháp ứng xử với khoản vay chuyển thành nợ xấu.
  • Tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân viên tín dụng
  • Hữu hiệu với Khối quản lý rủi ro và các lãnh đạo cấp cao
  • Các tổ chức tín dụng khi áp dụng cảnh báo sớm rủi ro tín dụng đã giảm thiểu được nguy cơ trên 60% tổn thất trong khi mà không có giải pháp thì chỉ có 20%.
 • Tiết kiệm chi phí, nguồn lực.
  • Khi áp dụng phần mềm D ES sẽ giảm thiểu chi phí cũng như dùng nguồn nhân lực để hạn chế giảm thiểu xảy ra nợ xấu cho tổ chức.
 • Áp dụng theo chuẩn Basel II.
  • Giải pháp đáp ứng đúng đủ theo chuẩn Basel II.

PHẦN 3. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÚP NGƯỜI DÙNG CÓ CÁI NHÌN CỤ THỂ

3.1. Phần mềm cảnh báo sớm rủi ro  tín dụng (DES) sẽ gồm 2 phần chính 

 • Hệ thống web:
  • Tính toán điểm số của khách hàng dựa trên các chỉ tiêu chiết xuất từ hệ thống và từ đó có kết quả trả lời các câu hỏi điều tra, từ đó đưa ra mức độ cảnh báo tương ứng.
  • Theo dõi danh sách khách hàng thuộc diện cảnh bảo, có biện pháp ứng xử với từng khách hàng.
  • Khách hàng sử dụng thực hiện trả lời câu hỏi điều tra cảnh báo sớm
 • Hệ thống email cảnh báo:
  • Gửi email thông báo đến lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo phòng, cán bộ, lãnh đạo phòng ngiệp vụ Hội sở về danh sách khách hàng chưa trả lời cảnh báo sớm, chưa đề xuất biện pháp ứng xử, chưa hoàn thành triển khai biện pháp ứng xử theo thời gian quy định, danh sách khách hàng cần điều tra cảnh báo đột xuất.

Hình 3.1. Thống kê, báo cáo biện pháp ứng xử với khoản nợ của khách hàng trong 6 tháng