DTSVN eCommerce Portal – DeC

Hệ thống nền tảng kết nối giao thương và thông tin dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp của tổ chức tài chính tín dụng

trade2

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Nam Digital Transformation Solution Company Ltd,  DTSVN) đã thành công xây dựng hệ thống kết nối giao thương và thông tin dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp của tổ chức tài chính tín dụng. Hệ thống xây dựng trên nền tảng AI và Bigdata giải quyết được hiện trạng hiện nay trong khâu quản lý.

Sản phẩm đã sẵn sàng đem đến sự thành công cho tất cả TỔ CHỨC TÍN DỤNG

PHẦN 1. HIỆN TRẠNG THỰC TẾ HIỆN NAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TÍN DỤNG

 • Các ngân hàng đang quản lý một số lượng lớn khách hàng doanh nghiệp đang là khách hàng của mình chủ yếu theo cách truyền thống: qua kênh chi nhánh và một vài ứng dụng ebanking, nghiệp vụ độc lập
 • Chưa số hóa được hệ thống dữ liệu khách hàng tập trung ngoài kênh giao dịch và dữ liệu có cấu trúc
 • Chưa có đầy đủ hệ thống thông tin sản phẩm dịch vụ theo ngành nghề, chưa hướng đối tượng và gia tăng trải nghiệm khách hàng
 • Hệ thống marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ chưa kịp thời, realtime, chưa đo đếm được hiệu quả của chiến dịch quảng bá sản phẩm dịch vụ
 • Các chính sách loyalty chưa phù hợp và chuẩn hóa theo hướng đối tượng
 • Với các doanh nghiệp đang quan hệ với ngân hàng :
  • Chưa số hóa kênh quảng quá sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái ngân hàng
  • Chưa số hóa kênh kết nối giao thương điện tử, nhu cầu và cơ hội mua bán vẫn bó hẹp theo cách truyền thống của doanh nghiệp đang vận hành

=>> Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, DTSVN  đã xây dựng và hoàn thiện Hệ thống nền tảng KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VÀ THÔNG TIN DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TÍN DỤNG trên nền tảng AI, Bigdata.

Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc Logic sản phẩm DeC

PHẦN 2. NHỮNG ĐẶC TRƯNG NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG

 • Cung cấp khả năng học máy (Mechine Learning/Deep Learning) cho phép lọc, phân tích dữ liệu, xác định các đặc trưng và chuẩn bị xây dựng các mô hình dự đoán
 • Đưa ra các mô hình dự đoán, đề xuất matching đối tác, cơ hội kinh doanh theo các đặc trưng
 • Đưa ra các mô hình dự đoán, tính toán tự động theo các gói sản phẩm
 • Đưa ra các mô hình đánh giá Loyalty, đề xuất tăng hạng, phân tích nguyên nhân tụt hạng cũng như đề xuất các gói dịch vụ cao cấp phù hợp.
 • Xuất bản các mô hình thông qua APIs, REST/JSON
 • Khả năng kết nối, truyền tải: cung cấp kết nối với các hệ thống bên ngoài thông qua các giao thức TCP, HTTP(s), FTP(s), v.v
 • Khả năng chuyển đổi: tạo/phân tích/chuyển đổi dữ liệu với định dạng khác nhau – XML/JSON/FILEs, v.v
 • Đóng vai trò back-ends cho lớp giao diện tương tác với người dùng cuối (Khách hàng, đối tác, AM/RM, v.v)
 • Đề xuất các liên kết giữa đối tác dựa trên bối cảnh của dữ liệu, sự kiện
 • Xếp hạng tự động các liên kết ưu tiên, thực hiện matching các đối tác, cơ hội kinh doanh, cung cấp dịch vụ tài chính kèm theo, tài trợ chuỗi dịch vụ tài chính
 • Đề xuất thông tin gói sản phẩm, các tính toán cần thiết của sản phẩm cho AM/RM làm việc với khách hàng
 • Đề xuất gói dịch vụ cao cấp phù hợp với tiêu chuẩn và hạng khách hàng. Gửi thông báo real-time kích thích khách hàng nâng hạng
 • Cung cấp khả năng hot-deployment để áp dụng các mô hình AI/ML mới mà không cần shutdown hệ thống
 • Cung cấp tính năng in-memory để đáp ứng khả năng xử lý, đề xuất theo thời gian thực
 • Cung cấp end-to-end workflows cho người dùng ngân hàng theo dõi, quản lý các liên kết đã được matched giữa khách hàng/đối tác
 • Cung cấp giao diện xác minh và cập nhật tiến trình, kết quả các liên kết của đối tác.
 • Cung cấp giao diện xác minh và cập nhật tính hiệu quả của các gói sản phẩm tài chính đề xuất cho khách hàng
 • Gửi thông tin, dữ liệu ngược lại cho cấu phần AI/Machine Learning/Data Science để tiếp tục tự học và cập nhật các mô hình đề xuất