Skip to main content

DTSVN - CUSTOMER DATA PLATFORM  ( CDP )

Customer Data Platform (CDP) giải quyết vấn đề gì?  

Ngân hàng của bạn đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn dưới đây, thì CDP giúp giải quyết dễ dàng: 

Vấn đề gặp phải 

Với CDP 

Khó khăn trong việc tìm kiếm các dữ liệu thông tin khách hàng 

Cho phép tìm kiếm thông tin khách hàng theo mọi tiêu chí: giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, giao dịch,...   

Không thể nắm bắt quá trình khách hàng tiếp xúc với thương hiệu của mình 

Tổng hợp chi tiết thông tin từ lần đầu khách hàng trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ đến hiện tại 

Khó tìm hiểu cách thức tương tác và các hành vi giao dịch của khách hàng 

Dễ dàng tìm hiểu chi tiết cách thức khách hàng tương tác với các mối quan hệ của họ thông qua hành vi, giao dịch cụ thể 

Mất thời gian để phân loại khách hàng và định hướng hoạt động marketing phù hợp 

Phân loại khách hàng nhanh chóng, dễ dàng theo từng phân khúc phục vụ hoạt động Marketing 

Thông tin dữ liệu khách hàng bị nhiễu, thiếu chính xác 

Định dạng dữ liệu chuẩn, loại bỏ dữ liệu thiếu chính xác 

Dữ liệu khách hàng độc lập bị chồng chéo 

Phân loại dữ liệu khách hàng và tự động lọc để loại bỏ chồng chéo 

Không thể chia sẻ, đồng bộ dữ liệu khách hàng đến các hệ thống quản lý khác trong cùng ngân hàng 

Chia sẻ, đồng bộ dữ liệu khách hàng toàn hệ thống 

Khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu khách hàng với các hệ thống quản lý hiện tại và tương lai 

Tạo ra nền tảng đa tích hợp với các hệ thống quản lý sẵn có và tương lai 

Tốn thời gian với từng báo cáo riêng biệt để nắm được chất lượng dữ liệu khách hàng 

Chỉ cần 1 Click  để tìm dữ liệu mong muốn 

Không kiểm soát hết các web/liên kết kém hiệu quả 

Hiển thị rõ các web/liên kết thương hiệu có giá trị 

Mất thời gian, tốn chi phí cho các khảo sát thủ công, lạc hậu  

Báo cáo chi tiết xu hướng bán hàng, thị hiếu của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ 


Gửi thông điệp tới DTSVN

Chia sẻ: