Skip to main content

Phần mềm Quầy giao dịch số (D DO)

Vấn đề​:

Đối với khách hàng:

  • Tốn thời gian, điền mẫu thủ công​
  • Trải nghiệm Khách hàng chưa tốt

Đối với GDV:

  • Thời gian tác nghiệp nhiều​
  • Chưa tối ưu hóa công tác tư vấn

Đối với Ngân hàng:

  • Chưa khai thác tối đa khả năng bán của đội ngũ GDV​
  • Tốn nhiều nguồn lực để phục vụ khách hàng (Cán bộ điều phối, GDV)​
  • Liên thông dữ liệu giữa các hệ thống​
  • Chưa có công cụ báo cáo quản trị cá nhân hóa​
  • Phân luồng khách hàng thủ công.

Xu hướng chuyển dịch kênh

- Thúc đẩy trải nghiệm số​

- Tăng cường ứng dụng công nghệ​

- Kết hợp đa kênh, tích hợp và nhất quán trải nghiệm khách hàng​

- Phát triển mô hình tự phục vụ​

- Vai trò của chi nhánh: Trọng tâm từ giao dịch chuyển sang tư vấn

Mục tiêu triển khai quầy giao dịch số

- Tận dụng, kế thừa điểm nổi bật của mô hình giao dịch đang vận hành tại các Ngân hàng;

- Chuyển dịch từ mô hình phục vụ truyền thống sang mô hình chi nhánh​/ Quầy giao dịch số;

- Tối ưu hóa quy trình, thời gian tác nghiệp kênh quầy;

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng, triển khai giải pháp quầy giao dịch c huyên môn hóa;

- Gia tăng doanh số bán chéo sản phẩm dịch vụ tại quầy, gia tăng năng lực bán của GDV;

- Xây dựng hệ báo cáo quản trị đa chiều thông qua các điểm chạm khi đến giao dịch tại ngân hàng.

Image removed.

Gửi thông điệp tới DTSVN

Chia sẻ: