Skip to main content

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

K

 

Đội ngũ chuyên gia giỏi trên 10 năm kinh nghiệm trọng lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và Công nghệ Thông tin, sẵn sàng giải quyết bất cứ vấn đề công nghệ của khách hàng.

 

BAN LÃNH ĐẠO

H

                                                Ông Nguyễn Bá Chiến

                                                         Chủ Tịch 

01 Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học quốc gia Hà Nội

02 Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực bán hàng và lãnh đạo kinh doanh với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

03 Lĩnh vực chuyên môn

Có kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực chuyển đổi số tập trung vào dịch vụ Tài chính & Ngân hàng.

 

F

 

                                                   Ngô Đạt Thắng

                                     Giám đốc nghiệp vụ và đào tạo

01 Trình độ học vấn

Cử nhân Đại học kinh tế quốc dân

Cử nhân Đại học Quốc gia Hà Nội

02 Kinh nghiệm làm việc

Có kỹ năng về Tư vấn Kinh doanh, Quy trình Kinh doanh, Kỹ năng Phân tích, Cơ sở dữ liệu Oracle, Quản lý Dự án và Huấn luyện

03 Lĩnh vực chuyên môn

Có hơn 20 năm kinh nghiệm và kiến ​​thức thực tế chuyên ngành Phân tích nghiệp vụ trong ngành ngân hàng, trực tiếp tham gia triển khai dự án lớn tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam

 

8

 

                                                  Vũ Bảo Linh

                                         Giám đốc Kinh doanh

01 Trình độ học vấn

Cử nhân Đại học Quốc gia Hà Nội

02 Kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực bán hàng, xây dựng đội ngũ, phát triển kênh đối tác trong các tập đoàn lớn

03 Lĩnh vực chuyên môn

Bán hàng, xây dựng chuẩn hóa quy trình kinh doanh


Gửi thông điệp tới DTSVN

Chia sẻ: