Skip to main content

DTSVN Tuyển dụng: Growth Director

Mô tả công việc:  

 • Tham gia vào xem xét, đánh giá toàn bộ các hoạt động marketing, Kinh doanh, sản xuất phần mềm, sản phẩm, thị trường, khách hàng/đối tác, nhân sự của công ty. Từ đó:   

      + Đề xuất chiến lược tăng trưởng hàng năm, dựa trên đánh giá thị trường và tính phù hợp với nội bộ công ty.

 • Điều phối chính các hoạt động Kinh doanh và phát triển thị trường phục vụ tăng trưởng.  
 • Phối hợp cùng Delivery Director thực hiện cam kết tăng trưởng.   
 • Chịu trách nhiệm trước HĐQT và CEO về OKR tăng trưởng hàng năm của Công ty.

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng:  

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan CNTT, Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại thương, Ngân hàng tài chính.   
 • 5+ năm kinh nghiệm ở các vị trí: Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Phát triển thị trường tại các Công ty phần mềm, Hãng CNTT tại VN hoặc Tổ chức Ngân hàng/Tài chính. 
 • Hiểu biết sâu về Phần mềm/dịch vụ phần mềm, Chuyển đổi số, các cách thức phát triển dự án phần mềm lớn, sản phẩm phần mềm.
 • Hiểu biết sâu về thị trường Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán, bảo hiểm - đã từng tham gia Quản trị phát triển/tăng trưởng/Chuyển đổi số các dự án của Ngân hàng/Tài chính.   
 • Tiếng Anh lưu loát.  
 • Khả năng trình bày/tổ chức/điều phối công việc tốt.
 • Khả năng kết nối nội bộ và đối tác/khách hàng tốt.
 • Tính cam kết/thực thi là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện.   
 • Tuổi: 30-40. 

   Quyền lợi:

 • Được tham gia hỗ trợ, chia sẻ bởi Ban đều hành có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và các tổ chức tài chính  
 • Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật lao động.  
 • Được tự do phát triển năng lực bản thân và đầu tư từ công ty.  
 • Thu nhập theo mô tả công việc  
 • Được hưởng quyền ESOP mức cao  
 • Được ghi nhận cam kết trực tiếp từ CEO và HĐQT   

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về DTSVN: trangnk@dtsvn.net

Hotline: 0985538522

Chia sẻ: